Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2005 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Suriye Lübnan'dan çekilmeye başladı

Lübnan iç savaşı sonrasındaki döneme damgasını vuran eski başbakan milyoner Refik Hariri’nin öldürülmesi büyük yankı buldu . Hariri’ye yapı lan bu saldırıdan Lübnan m uhalefet ve diğer ülke liderleri, 1989'da imzalanılan Taif anla şmas ı na rağmen halen 14.000 askerini Lübnanda bulunduran, Suriye’nin sorumlu olduğ unu düsünüyor ve askerlerini Lübnan'dan çekmesi için baskılarını arttırıyorlar 1975 yılında başlaya Lübnan iç savaşına komşusu Suriye'nin ilk müdahelesi 1976 yılında başladı. 1980 yılında Suriye'nin asker sayısı 30.000'e yükseldi. Savaşın bittiği 1990 yılında ise 15.000 askeri halen Lübnan topraklarında idi. 1989 yılında imzalanan Taif anlaşması gereği çekmesi gereken askerleri günümüze kadar Lübnan topraklarında tutmaya devam etti. İç sava ş ı n bitmesinde yardımcı olan Suriye , halen ordusunu öncelikle istihbarat ve ekonomik çı karları nedeni ile Lübnan ’da tutmaktadır. Bir diğer sebep ise tarihe dayanıyor. Suriye Lübnan'ı ayrı bir ülke olarak d